Privacywet AVG

1.     Wij houden een eenvoudige administratie bij van de mensen die bij ons dansles volgen. Het gaat om uw voornaam, achternaam, telefoonnummer(optioneel), geboortedatum(optioneel) en email-adres.

 

2.     Deze gegevens worden in een veilige omgeving bewaard. Op moment dat U niet meer deel maakt van onze dansschool, worden deze gegevens nog één jaar bewaard. Als lid van onze dansschool heeft u ten alle tijden inzage in de gegevens die wij van U bewaren. Aan een verzoek om deze te veranderen of te verwijderen, wordt onmiddellijk voldaan.

 

3.     Uw gegevens worden uitsluitend en alleen gebruikt voor administratieve doeleinden en voor het doorgeven van zaken die verband houden met de dansschool activiteiten zoals lesschema’s, afwezigheid of vakanties, nieuwsbrieven, bijzondere evenementen of danstrainingen. Uw gegevens zullen nooit en te nimmer, op welke wijze dan ook, worden doorgegeven aan anderen. Uitzondering hierbij, is het door ons aanmelden voor danswedstrijden op uw eigen verzoek.

 

4.     Wij nemen regelmatig foto’s en filmpjes van onze leden tijdens de danslessen en publiceren deze soms op onze website of sociaal media pagina’s. Mocht U, om welke reden dan ook, bezwaar tegen bepaalde content hebben, dan wordt deze op Uw verzoek direct verwijderd.

 

 Voor vragen, opmerkingen, aanvullingen of verbeteringen houden wij ons graag beschikbaar.